Концепція

Науковий журнал «Образ людини майбутнього» ISSN 2519-2604 (Online), ISSN 2311-8822 (Print) – це проект Міжнародного філософсько – космологічного товариства. Основна мета проекту полягає у розгляді та узагальненні найбільш ефективних методів впливу на психіку підростаючих поколінь з можливістю їх подальшого використання при формуванні образу людини майбутнього. .

Для ефективної роботи будь-якої системи освіти потрібно розуміння двох основних складових:
1.Бачення орієнтира виховного впливу– деякого ідеального образу, на досягнення якого використовується весь потенціал системи освіти;

2.Знання та використання методів досягнення поставленої мети.
Тобто будь-яка система освіти повинна знати Кого і Як вона буде виховувати в підростаючих поколіннях.

Сучасне суспільство, переступивши поріг третього тисячоліття, ще далі відійшло від перших основних критеріїв, проголошених в епоху Просвітництва і закладених в основу європейської та американської системи освіти. Багато з яких і дотепер використовуються державними системами освіти США, Франції, Німеччини, Італії, Росії, України та ін. Вже четверте століття кожне нове покоління європейців і американців виховується на «вирішальній ролі науки і розуму в пізнанні природного порядку» , на «необхідності поширення знання і культури» і на цілій низці інших прописних істин епохи Просвітництва.

Але навколишній світ еволюціонує, а разом з ним розвивається і вдосконалюється людина, суспільство, ноосфера. Для того, щоб вловлювати нові тенденції в розвитку суспільства, забезпечувати спадкоємність між поколіннями і якісний розвиток нових поколінь, повинна удосконалюватися і сама система освіти. Саме тому, на думку організаторів, журнал «Образ людини майбутнього», як синтез передових досліджень у нейрофілософіі, філософії освіти, психології та педагогіки, буде постійно актуальний і затребуваний. Науковий журнал «Образ людини майбутнього» – це майданчик для масштабного міждисциплінарного дослідження особливостей сучасного впливу соціального середовища на психіку нових поколінь, що структурно і функціонально розвивається.

Редколегія наукового журналу «Образ людини майбутнього: філософія, психологія, педагогіка » сподіваються на продуктивну співпрацю з усіма зацікавленими особами та організаціями в галузі дослідження сучасних методів впливу на психіку підростаючих поколінь. До обговорення питань «Кого і Як виховувати в підростаючих поколіннях» запрошуються фахівці в галузі нейрофілософіі, філософії освіти, громадські діячі, психологи, фахівці з нейронаук, педагоги, батьки. Для того щоб суспільство прогресувало потрібно пропонувати і обговорювати не тільки класичні методи і програми навчання, а й інноваційні освітні технології. Наші діти повинні отримати найкращу в світі освіту і тільки ми в цьому можемо їм допомогти.